+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Fuzje i przejęcia (M&A) placówek medycznych

15.11.2012

Fuzje i przejęcia (M&A) na rynku placówek ochrony zdrowia są dość nowym zjawiskiem. Wydaje się jednak, że w najbliższych miesiącach zjawiska tego rodzaju będą się nasilać. Których szpitali mogą dotyczyć? Pośrednią odpowiedź może dać analiza finansów szpitali i placówek medycznych przedstawiona na stronach serwisu dane-i-analizy.pl.

Od około 10 lat w Polsce obserwuje się zjawiska fuzji (mergers) i przejęć (acquisitions) (M&A) wśród podmiotów działających na rynku ochrony zdrowia. Na początku przejęcia dotyczyły placówek prywatnych, a fuzje występowały częściej wśród placówek publicznych. W związku z przepisami obowiązującej ustawy o działalności leczniczej procesy te mogą znacznie przyspieszyć w przyszłym roku, szczególnie w odniesieniu do szpitali publicznych.

 

Jednym z przykładów fuzji placówek publicznych było połączenie dwóch SPZOZ-ów podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego. W strukturę Szpitala Specjalistycznego im. Dietla w Krakowie włączono Krakowski Szpital Reumatologii i Rehabilitacji, wyodrębniając jednostkę zajmującą się specjalistycznym leczeniem schorzeń narządu ruchu. W październiku 2005 r. szpital im. Dietla uruchomił Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji. W tym wypadku szpital im. Dietla był jednostką przejmującą, a cały proces odbywał się na jego warunkach.

 

Pojawiają się na rynku transakcje MBO, czyli wykup menadżerski. Jednym z pierwszych takich przykładów był Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. Czerwiakowskiego, SPZOZ podległy Urzędowi Miasta Krakowa. Szpital od marca 2003 r. prowadzony jest przez pracowniczą spółkę pod nazwą Szpital na Siemiradzkiego im. Czerwiakowskiego. Podobną drogą poszli pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tuchowie, byłego małopolskiego powiatowego SPZOZ-u, obejmującego szpital wraz z jednostkami lecznictwa ambulatoryjnego. Od 2008 r. powołana przez nich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi NZOZ Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Od kilku lat występują także przejęcia szpitali publicznych przez podmiotu prywatne. Wśród najaktywniejszych podmiotów tego typu są grupy Nowy Szpital oraz EuroMediCare. Od stycznia 2010 r. do sieci Nowy Szpital dołączył NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, były powiatowy SPZOZ. Obok małopolskiego szpitala w Olkuszu, siedem szpitali grupy działa w województwie lubuskim oraz cztery na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Sieć posiada 12 szpitali, które zarządzane są przez 10 spółek. Udziałowcem większościowym każdej z nich jest Grupa Nowy Szpital. Pozostała część należy do poszczególnych samorządów. Szpitale grupy kontynuują działalność szpitali samorządowych. W momencie rozpoczęcia nowej działalności wykorzystują ten sam, dzierżawiony od samorządu, majątek, przejmują dotychczasową kadrę szpitala oraz przyjmują pacjentów w oparciu o kontrakt z NFZ.

 

Obecnie wśród głośno wymienianych placówek do przejęcia znajduje się NZOZ Szpital Powiatowy w Tczewie. Do podmiotów zainteresowanych szpitalem, prowadzonym przez Szpitale Tczewskie SA, należą: sieć Pomorskie Centra Kardiologiczne, szpitalne grupy – Szpitale Polskie, Dom Lekarski, EuroMediCare, Nowy Szpital, Ado-Med, a także spółka BZ WBK Inwestycje. Zainteresowanie zgłosiła również szwajcarska sieć medyczna Ameos, która posiada 56 placówek zlokalizowanych w Szwajcarii, Austrii i Niemczech; większość z nich specjalizuje się w opiece psychiatrycznej, a dziesięć w długoterminowej opiece nad osobami w podeszłym wieku. Jeśli Szwajcarzy wejdą na polski rynek usług medycznych, to zakup Szpitala w Tczewie będzie dla nich zapewne początkiem kolejnych inwestycji.

 

Wydaje się, że w najbliższych miesiącach zjawiska tego rodzaju będą się nasilać. Których szpitali mogą dotyczyć? Pośrednią odpowiedź może dać analiza finansów szpitali.

 

W serwisie internetowym dane-i-analizy.pl zgromadzono dane finansowe z ponad 550 szpitali, z lat 2003–2010 (w niektórych przypadkach 2011). Analizie poddano informacje o przychodach, zysku (stracie) z działalności operacyjnej, aktywach, kapitale własnym, wielkości amortyzacja. Prócz tego wyliczone zostały różne wskaźniki finansowe, takie jak dynamika przychodów rok do roku, produktywność aktywów, EBITDA, rotacja zapasów i wskaźnik ryzyka likwidacji (kapitał własny/aktywa), mimo, że w przypadku SPZOZ-ów jego nazwa jest niezbyt adekwatna. Wyliczono także stopę zadłużenia w stosunku do wielkości przychodów.

 

Z danych szpitali na rok 2010 wynika, że dla tylko 20% z nich wskaźnik stopy zadłużenia mieści się w przedziale 44,1% - 72,7%. Wbrew rozpowszechnionym poglądom, dla aż 60% z nich wskaźnik jest niższy, co świadczy o dużym potencjale w zakresie finansowania się kapitałami obcymi. Tylko 20% szpitali ma wskaźnik stopy zadłużenia większy lub równy 72,8%. Wśród rekordzistów znajdują się Szpitale Powiatowe w Radomsku (373,4%), Łasku (305%), czy Żyrardowie (293%). Dla roku 2009 dane kształtują się bardzo podobnie. Maksymalny wskaźnik zadłużenia występował w tym roku w SPZOZ Kutnie i był równy 578%.

 

Pozycję rynkową i dynamizm zarządzania można mierzyć wskaźnikiem dynamiki przychodów,  który odzwierciedla przyrost lub spadek skali działalności placówki. Jego wartość mniejsza niż 100% oznacza spadek przychodów w porównaniu do poprzedniego roku, a większa – przyrost.

 

W roku 2010 40% szpitali odnotowało dynamiki przychodów mniejsze lub równe 100,4%. Oznacza to, że większość z nich nominalnie zwiększyła swoje przychody. Jednak tylko dla 40% dynamika ta była większa niż 102,8%, więc dla jeszcze mniejszej ich części zwiększenie sprzedaży przekroczyło inflację ( w roku 2010, 3,1% grudzień do grudnia). Dynamikę powyżej 106,6% zanotowało 20% placówek (ryc. 4). Przykład największej dynamiki dotyczył przykładowo NZOZ MEGAMED z Bełchatowa ze wzrostem rok do roku ok. 200%, czy szpital Wojewódzki w Częstochowie ze wskaźnikiem ok. 150%.

 

Dane dla roku 2009 były trochę lepsze. Aż 80% szpitali mogło się pochwalić dynamiką przekraczającą 103,6% (przy inflacji 3,5%). Największy wskaźnik przypadł spółce Voxel S.A. w Krakowie (214,72%). Można się spodziewać, że dane za rok 2011 będą gorsze niż 2010, a w kolejnych latach przyrosty będą jeszcze niższe. Chociaż jak pokazuje analiza, sytuacja placówek jest bardzo zróżnicowana i uogólnienia bywają ryzykowne.

 

Szczegóły dotyczące sytuacja finansowej 550 szpitali zaprezentowano w raportach ulokowanych w dziale Ekonomia i finanse serwisu dane-i-analizy.pl.

Liczba dodanych komentarzy: 0
Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.