+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Ważna informacja o połączeniu spółek Ośrodek Analiz Uniwersyteckich sp. z o.o. i Dane-i-Analizy.pl sp. z o.o.

01.10.2023

Informacja w imieniu Ośrodka Analiz Uniwersyteckich sp. z o.o.

Ośrodek Analiz Uniwersyteckich sp. z o.o. z siedzibą ul. Drawska 14B/3, 02-202 Warszawa,

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366106, informuje o
planowanym połączeniu ze spółką Dane-i-Analizy.pl sp. z o.o. z siedzibą
ul. Kremerowska 10/22, 31-130 Kraków, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000417260, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku
spółki przejmowanej (zależnej) Dane-i-Analizy.pl sp. z o.o. na spółkę przejmującą
(dominującą) Ośrodek Analiz Uniwersyteckich sp. z o.o., na warunkach określonych w planie
połączenia spółek z dnia 23 września 2023 r., ogłoszonym na niniejszej, wspólnej stronie
internetowej łączących się spółek.
Pełna treść planu połączenia spółek z dnia 23 września 2023 r., wraz z załącznikami znajduje
poniżej:

 

Liczba dodanych komentarzy: 0
Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.