+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie specjalistów z dziedzin społecznych i kultury

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 11.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto specjalistów do spraw finansowych, prawa i zarządzania. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy,
  • Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych,
  • Literaci, dziennikarze i filolodzy,
  • Twórcy i artyści.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008 i 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

2 SPECJALIŚCI

24  POZOSTALI SPECJALIŚCI


243 Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej

2431 Archiwiści i muzealnicy
243101 Archiwista
243102 Muzealnik

2432 Bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej
243201 Bibliotekoznawca
243202 Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
243290 Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej

244 Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych

2441 Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni
244101 Archeolog
244102 Etnograf
244103 Kulturoznawca
244104 Pedagog
244105 Socjolog
244190 Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni

2442 Filozofowie, historycy i politolodzy
244201 Filozof
244202 Historyk
244203 Historyk sztuki
244204 Politolog
244205 Specjalista polityki społecznej

2443 Filolodzy i tłumacze
244301 Filolog - filologia klasyczna
244302 Filolog - filologia obcojęzyczna
244303 Filolog - filologia polska
244304 Tłumacz języka migowego
244305 Tłumacz konferencyjny (ustny)
244306 Tłumacz tekstów
244390 Pozostali filolodzy i tłumacze

2444 Psycholodzy i pokrewni
244401 Psycholog
244402 Psycholog kliniczny
244403 Psychoterapeuta
244490 Pozostali psycholodzy i pokrewni

2445 Specjaliści do spraw społecznych
244501 Kurator sądowy
244502 Specjalista pracy socjalnej
244503 Specjalista do spraw rodziny (familiolog)
244504 Mediator
244505 Wychowawca w jednostkach penitencjarnych
244590 Pozostali specjaliści do spraw społecznych

245 Specjaliści kultury i sztuki

2451 Literaci, dziennikarze i pokrewni
245101 Dziennikarz
245102 Edytor materiałów źródłowych
245103 Fotoedytor
245104 Krytyk artystyczny
245105 Pisarz
245106 Redaktor programowy
245107 Redaktor wydawniczy
245108 Scenarzysta
245190 Pozostali literaci, dziennikarze i pokrewni

2452 Artyści plastycy
245201 Artysta fotografik
245202 Artysta grafik
245203 Artysta malarz
245204 Artysta rzeźbiarz
245205 Konserwator dzieł sztuki
245206 Kostiumograf
245207 Projektant wzornictwa przemysłowego
245208 Scenograf
245290 Pozostali artyści plastycy

2453 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
245301 Artysta muzyk instrumentalista
245302 Artysta muzyk wokalista
245303 Dyrygent
245304 Kompozytor
245305 Muzyk reżyser dźwięku
245306 Muzykolog
245390 Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

2454 Choreografowie i tancerze baletowi
245401 Choreograf
245402 Tancerz baletowy

2455 Producenci, organizatorzy produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyserzy, aktorzy i pokrewni
245501 Aktor
245502 Asystent reżysera filmowego
245503 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
245504 Operator obrazu
245505 Realizator programu telewizyjnego
245506 Reżyser filmowy
245507 Reżyser teatralny (dramatu)
245508 Reżyser telewizyjny
245509 Producent filmowy
245590  Pozostali producenci, organizatorzy produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyserzy, aktorzy i pokrewni

2456 Twórcy ludowi
245601 Twórca ludowy

246 Duchowni

2461 Duchowni chrześcijańscy
246101 Duchowny wyznania prawosławnego
246102 Duchowny wyznania rzymskokatolickiego
246103 Duchowny wyznania ewangelickiego
246190 Pozostali duchowni chrześcijańscy

2462 Duchowni niechrześcijańscy
246201 Duchowny religii mojżeszowej
246202 Duchowny religii muzułmańskiej
246290 Pozostali duchowni niechrześcijańscy

2463 Zakonnicy
246301 Zakonnik

247 Specjaliści administracji publicznej

2471 Kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej
247101 Funkcjonariusz inspekcji celnej
247102 Inspektor kontroli skarbowej
247103 Inspektor ochrony danych osobowych
247104 Inspektor pracy
247105 Kontroler państwowy
247106 Inspektor ochrony rybołówstwa
247190 Pozostali kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej

2479 Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani
247901 Specjalista administracji publicznej
247902 Specjalista do spraw integracji europejskiej
247990 Pozostali specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.