+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie sekretarek, operatorów urządzeń biurowych i pokrewnych

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 13.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto sekretarek, operatorów urządzeń biurowych i pokrewnych. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Pracownicy obsługi biurowej,
  • Sekretarki (ogólne),
  • Operatorzy urządzeń biurowych.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

4  PRACOWNICY BIUROWI

41  PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ

411 Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych

4111 Sekretarki
411101 Sekretarka

4112 Operatorzy procesorów tekstu
411201 Operator procesorów tekstu

4113 Operatorzy wprowadzania danych
411301 Operator wprowadzania danych

4114 Maszynistki i stenografowie
411401 Maszynistka
411402 Stenograf

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.