+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie pracowników obsługi klienta, służb finansowych i transportu

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 13.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto pracowników obsługi klienta, służb finansowych i transportu. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Pracownicy obrotu pieniężnego,
  • Pracownicy do spraw informowania klientów,
  • Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych,
  • Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu,
  • Pozostali pracownicy obsługi biura.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

4  PRACOWNICY BIUROWI

42  PRACOWNICY OBROTU PIENIĘŻNEGO I OBSŁUGI KLIENTÓW

421 Pracownicy obrotu pieniężnego

4211 Kasjerzy i sprzedawcy biletów
421101 Kasjer biletowy
421102 Kasjer handlowy
421103 Kasjer w przedsiębiorstwie
421190 Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów

4212 Kasjerzy bankowi i pokrewni
421201 Kasjer bankowy
421202 Kasjer walutowy
421203 Kontroler rozliczeń pieniężnych
421204 Skarbnik bankowy
421290 Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni

4213 Asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych (zawód szkolny: Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych - obejmuje grupę elementarną 4213)
421301 Asystent usług pocztowych
421302 Asystent usług telekomunikacyjnych
421303 Kontroler pocztowy
421390 Pozostali asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych

4214 Inkasenci i poborcy
421401 Inkasent
421402 Poborca skarbowy
421490 Pozostali inkasenci i poborcy

4215 Krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni
421501 Bukmacher
421502 Krupier
421503 Pracownik kolektury
421590 Pozostali krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni

4216 Pracownicy lombardów
421601 Pracownik lombardu

422 Informatorzy, pracownicy biur podróży, recepcjoniści i telefoniści

4221 Informatorzy, pracownicy biur podróży i pokrewni
422101 Informator handlowy
422102 Informator ruchu pasażerskiego
422103 Pracownik biura podróży
422104 Pracownik informacji turystycznej
422190 Pozostali informatorzy, pracownicy biur podróży i pokrewni

4222 Recepcjoniści i rejestratorzy
422201 Recepcjonista
422202 Rejestratorka medyczna
422290 Pozostali recepcjoniści i rejestratorzy

4223 Telefoniści
422301 Telefonistka

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.