+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie operatorów maszyn i urządzeń górniczych i pokrewnych

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 15.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto operatorów maszyn i urządzeń górniczych i pokrewnych. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni,
  • Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu,
  • Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych,
  • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych,
  • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych,
  • Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni,
  • Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru,
  • Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

8  OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

81  OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH

811 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni

8111 Operatorzy maszyn górniczych i pokrewni
811101 Operator górniczych urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalista)
811102 Operator koparek i zwałowarek
811103 Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu
811104 Operator maszyn urabiających i ładujących
811105 Operator obudów zmechanizowanych
811190 Pozostali operatorzy maszyn górniczych i pokrewni

8112 Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
811201 Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu
811202 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud
811203 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla
811204 Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych
811290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
811301 Górnik eksploatacji otworowej
811302 Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych
811303 Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych
811390 Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

812 Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni

8121 Operatorzy maszyn i urządzeń metalurgicznych (zawód szkolny: Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych - obejmuje grupę elementarną 8121)
812101 Operator maszyny rozlewniczej
812102 Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali
812103 Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali
812104 Operator urządzeń przygotowania wsadu
812105 Piecowy pieca łukowego
812106 Pulpitowy (wielkie piece)
812107 Wytapiacz metali nieżelaznych
812108 Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów
812109 Operator urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali
812190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń metalurgicznych

8122 Operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni
812201 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
812202 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
812203 Operator urządzeń walcowni
812204 Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni
812290 Pozostali operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni

8123 Operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali
812301 Operator agregatów do obróbki cieplnej
812302 Operator pieców do obróbki cieplnej
812390 Pozostali operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali

8124 Ciągacze i tłoczarze
812401 Ciągacz rur
812402 Operator maszyn do produkcji drutów i prętów
812403 Tłoczarz w metalu
812490 Pozostali ciągacze i tłoczarze

813 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni

8131 Operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu szklarskiego - obejmuje grupę elementarną 8131)
813101 Operator automatów do formowania wyrobów szklanych
813102 Operator maszyn do formowania szkła płaskiego
813103 Operator odprężarek wyrobów szklanych
813104 Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła
813105 Operator urządzeń do gięcia szkła
813106 Operator urządzeń do hartowania szkła
813107 Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych
813108 Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła
813109 Operator urządzeń do produkcji termosów
813110 Szlifierz polerowacz szkła (maszynowy)
813111 Topiarz szkła
813190 Pozostali operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego

8132 Operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu ceramicznego - obejmuje grupę elementarną 8132)
813201 Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych
813202 Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych
813203 Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych
813204 Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych
813205 Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej
813206 Przygotowywacz mas ceramicznych
813207 Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych
813208 Szlifierz ceramiki
813209 Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych
813210 Wypalacz wyrobów ceramicznych
813290 Pozostali operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego

8139 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
813901 Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
813902 Topiarz fryty
813903 Topiarz mas mineralnych
813990 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

814 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru

8141 Operatorzy urządzeń do obróbki drewna
814101 Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
814102 Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
814103 Operator pras w produkcji drzewnej
814104 Operator sklejarek płyt stolarskich
814105 Operator skrawarek drewna
814106 Operator spajarek okleiny i łuszczki
814107 Operator strugarek i frezarek do drewna
814108 Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
814109 Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy
814190 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna

8142 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej
814201 Operator linii do belowania makulatury
814202 Operator maszyny odwadniającej celulozę
814203 Operator urządzeń bielących masy włókniste
814204 Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej
814205 Operator urządzeń do ścierania drewna
814206 Operator urządzeń rębalni drewna
814207 Operator urządzeń rozwłókniających
814208 Operator urządzeń warzelni
814290 Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej

8143 Operatorzy urządzeń do produkcji papieru
814301 Operator kalandrów wyrobów papierowych
814302 Operator maszyny papierniczej
814303 Operator maszyny tekturniczej
814304 Operator pergaminiarki
814305 Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych
814306 Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych
814390 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji papieru

815 Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu chemicznego - obejmuje grupę średnią 815)

8151 Operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów
815101 Operator urządzeń granulujących
815102 Operator urządzeń homogenizujących
815103 Operator urządzeń mieszających
815104 Operator urządzeń rozdrabniających
815190 Pozostali operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów

8152 Operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i pokrewni
815201 Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
815202 Operator urządzeń do produkcji cementu
815290 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i pokrewni

8153 Operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających
815301 Operator urządzeń do ekstrakcji
815302 Operator urządzeń do krystalizacji
815303 Operator urządzeń filtrujących
815304 Operator urządzeń sorpcyjnych
815305 Operator wirówek
815390 Pozostali operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających

8154 Operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów
815401 Aparatowy procesów chemicznych
815402 Operator reaktorów i autoklawów
815403 Operator urządzeń destylacyjnych
815404 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych
815405 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych
815406 Operator urządzeń wyparnych
815490 Pozostali operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów

8155 Operatorzy urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
815501 Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu

8156 Operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni
815601 Operator urządzeń do produkcji sadzy
815602 Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych
815603 Operator urządzeń koksowniczych
815690 Pozostali operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni

8159 Operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani
815901 Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych
815902 Operator urządzeń do produkcji katalizatorów
815903 Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych
815904 Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych
815905 Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych
815906 Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych
815907 Stokażowy
815990 Pozostali operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani

816 Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni

8161 Elektroenergetycy i pokrewni
816101 Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
816102 Elektroenergetyk elektrowni wodnych
816103 Elektroenergetyk nastawni
816104 Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń
816105 Maszynista turbozespołu parowego
816106 Maszynista turbozespołu wodnego
816107 Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni
816108 Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni
816109 Obchodowy bloku
816110 Maszynista agregatów prądotwórczych
816190 Pozostali elektroenergetycy i pokrewni

8162 Maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni
816201 Maszynista kotła
816202 Maszynista urządzeń nawęglania
816203 Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania
816204 Palacz kotłów c.o. gazowych
816205 Palacz kotłów c.o. wodnych rusztowych
816206 Palacz kotłów parowych
816290 Pozostali maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni

8163 Operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni
816301 Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych
816302 Maszynista chłodni
816303 Maszynista sprężarek
816304 Maszynista wentylatorów (w kopalni)
816305 Operator (maszynista) stacji pomp
816306 Operator spalarni odpadów komunalnych
816307 Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających
816308 Operator urządzeń oczyszczania ścieków
816309 Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody
816390 Pozostali operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni

817 Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym

8171 Operatorzy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych w przemyśle elektromaszynowym
817101 Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym

8172 Operatorzy robotów i manipulatorów przemysłowych
817201 Operator robotów i manipulatorów przemysłowych

82  OPERATORZY I MONTERZY MASZYN

821 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów

8211 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali
821101 Operator automatów spawalniczych
821102 Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem
821103 Operator maszyn do obróbki skrawaniem
821104 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli
821105 Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych
821106 Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych
821107 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
821108 Operator obrabiarek zespołowych
821109 Operator urządzeń do wyważania i centrowania
821110 Operator zgrzewarek
821190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali

8212 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych i kamiennych i pokrewni
821201 Hartowacz betonów i sylikatów
821202 Krajacz materiałów budowlanych
821203 Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich
821204 Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych
821205 Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego
821206 Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych
821207 Pilarz kamienia
821208 Szlifierz kamienia
821209 Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych
821290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych i kamiennych i pokrewni

822 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

8221 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych
822101 Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów
822102 Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących
822103 Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych
822104 Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych
822190 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych

8222 Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni
822201 Operator maszyn zapałczanych
822202 Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych
822290 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni

8223 Operatorzy urządzeń do nakładania powłok
822301 Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok
822302 Operator urządzeń do emaliowania
822303 Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych
822304 Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok
822305 Operator urządzeń do platerowania
822306 Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok
822307 Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok
822390 Pozostali operatorzy urządzeń do nakładania powłok

8224 Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
822401 Operator urządzeń (agregatów) do obróbki błon i filmów fotograficznych
822402 Operator urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych
822490 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów

8229 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
822901 Operator maszyn do produkcji papy
822902 Operator maszyn do produkcji taśm magnetycznych
822903 Operator urządzeń do produkcji ołówków
822904 Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry
822990 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

823 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

8231 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy
823101 Aparatowy produkcji wyrobów maczanych
823102 Operator urządzeń do wulkanizacji
823103 Operator urządzeń przetwórstwa surowców gumowych
823104 Wulkanizator
823190 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy

8232 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
823201 Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych
823202 Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
823203 Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych
823204 Operator urządzeń do cięcia folii i płyt
823205 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
823206 Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
823290 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

824 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna

8241 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna
824101 Operator maszyn do wyrobu kopyt i obcasów
824102 Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
824103 Operator urządzeń do polerowania drewna
824190 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna

825 Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórczych

8251 Maszyniści maszyn drukujących (zawód szkolny: Drukarz - obejmuje grupę elementarną 8251)
825101 Maszynista maszyn fleksograficznych
825102 Maszynista maszyn offsetowych
825103 Maszynista maszyn typograficznych
825104 Maszynista maszyn wklęsłodrukowych
825105 Operator kserokopiarek
825190 Pozostali maszyniści maszyn drukujących

8252 Maszyniści maszyn introligatorskich
825201 Maszynista maszyn introligatorskich

8253 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
825301 Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych
825302 Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury
825303 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych
825304 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych
825305 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej
825306 Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei
825307 Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru
825308 Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej
825390 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

826 Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym (zawód szkolny: Operator maszyn w przemyśle włókienniczym - obejmuje grupę średnią 826)

8261 Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
826101 Operator maszyn do przygotowania włókien
826102 Operator maszyn przędzalniczych
826103 Operator przewijarek i skręcarek nitek
826190 Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

8262 Operatorzy maszyn tkackich, dziewiarskich i pokrewni
826201 Operator maszyn dziewiarskich
826202 Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
826203 Operator maszyn tkackich
826290 Pozostali operatorzy maszyn tkackich, dziewiarskich i pokrewni

8263 Operatorzy maszyn do szycia
826301 Operator maszyn do szycia

8264 Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych i pokrewni
826401 Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
826402 Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów
826490 Pozostali operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych i pokrewni

8265 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
826501 Operator agregatów natryskowych
826502 Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór
826503 Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór
826590 Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

8266 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia
826601 Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych
826602 Operator urządzeń montażowych obuwia
826603 Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia
826690 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia

8269 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
826901 Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin
826902 Operator maszyn tapicerskich
826903 Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży
826904 Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających
826990 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani

827 Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (zawód szkolny: Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - obejmuje grupę średnią 827)

8271 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa i ryb
827101 Operator urządzeń przetwórstwa drobiu
827102 Operator urządzeń przetwórstwa mięsa
827103 Operator urządzeń przetwórstwa ryb
827190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa i ryb

8272 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
827201 Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego
827202 Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
827290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich

8273 Operatorzy maszyn i urządzeń przetwórstwa zbożowego i pokrewni
827301 Operator urządzeń do produkcji pasz
827302 Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż
827303 Operator urządzeń do suszenia zbóż
827304 Operator urządzeń elewatorów zbożowych
827390 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń przetwórstwa zbożowego i pokrewni

8274 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spożywczych
827401 Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych
827402 Operator urządzeń do produkcji makaronu
827403 Operator urządzeń do produkcji pieczywa
827404 Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych
827490 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spożywczych

8275 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni
827501 Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy
827502 Operator urządzeń do produkcji tłuszczów roślinnych
827503 Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w opakowania kartonowe
827504 Operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego
827505 Operator urządzeń przetwórstwa ziemniaczanego
827590 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni

8276 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji cukru
827601 Operator urządzeń do produkcji cukru

8277 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna kakaowego
827701 Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty
827702 Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego
827703 Operator urządzeń przetwórstwa kawy
827790 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna kakaowego

8278 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych, wyrobów alkoholowych i pokrewni
827801 Aparatowy produkcji drożdży
827802 Aparatowy produkcji octu
827803 Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych
827804 Operator urządzeń do produkcji piwa
827805 Operator urządzeń do produkcji spirytusu
827806 Operator urządzeń do produkcji wina
827807 Operator urządzeń do produkcji wyrobów spirytusowych
827890 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych, wyrobów alkoholowych i pokrewni

8279 Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu tytoniowego
827901 Operator urządzeń przemysłu tytoniowego

828 Monterzy

8281 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
828101 Monter aparatów i przyrządów optycznych
828102 Monter aparatury i urządzeń chemicznych
828103 Monter kotłów i armatury kotłowej
828104 Monter maszyn i urządzeń okrętowych
828105 Monter maszyn i urządzeń przemysłowych
828106 Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych
828107 Monter obrabiarek
828108 Monter płatowców i śmigłowców
828109 Monter pojazdów i urządzeń transportowych
828110 Monter silników spalinowych
828111 Monter sprzętu gospodarstwa domowego
828112 Monter taboru szynowego
828113 Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych
828114 Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych
828115 Monter urządzeń laserowych
828116 Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym
828190 Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

8282 Monterzy aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego
828201 Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej
828202 Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
828203 Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych
828204 Monter maszyn elektrycznych
828205 Monter osprzętu elektrotechnicznego
828206 Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
828290 Pozostali monterzy aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego

8283 Monterzy sprzętu elektronicznego
828301 Monter aparatury i urządzeń techniki jądrowej
828302 Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń
828303 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych
828304 Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego
828305 Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych
828390 Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego

8284 Monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych
828401 Konfekcjoner wyrobów gumowych
828402 Monter rowerów i wózków
828403 Monter wyrobów z tworzyw sztucznych
828490 Pozostali monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych

8285 Monterzy wyrobów z drewna
828501 Monter mebli
828502 Monter wyrobów z drewna
828590 Pozostali monterzy wyrobów z drewna

8286 Monterzy wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
828601 Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów

8287 Monterzy wyrobów złożonych
828701 Składacz sprzętu spadochronowego
828790 Pozostali monterzy wyrobów złożonych

829 Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani

8291 Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani
829101 Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek
829102 Operator urządzeń do paletyzacji
829103 Operator urządzeń pakujących
829104 Operator urządzeń znakujących
829105 Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych
829190 Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.