+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Baza wiedzy

Dane i analizy

W serwisie dostępne są dane gromadzone w trybie statystycznym (w oparciu o ustawę o statystyce publicznej), w trybie administracyjnym (pozyskane w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej), oraz w drodze badań naukowych. Forma przedstawiania danych zwykle obejmuje tabele z liczbami, wykresy słupkowe i/lub liniowe, oraz mapy z podziałem na województwa i powiaty. Niektóre z szeregów danych są ze sobą zestawiane, wyliczane są współczynniki korelacji oraz prezentowane są odpowiednie wykresy.

 

Platforma oferuje następujące usługi:

 

- dostęp do danych statystycznych pozyskiwanych wtórnie z wielu źródeł statystycznych, administracyjnych oraz naukowych. Dane udostępniane są w postaci raportów zawierających tabele, wykresy i mapy obejmujące dane z określonej dziedziny, dzięki czemu klienci indywidualni i instytucjonalni uzyskują dostęp do przetworzonych i atrakcyjnie zaprezentowanych danych statystycznych.

 

- dostęp do porównań (benchmarking) zestawiających dane dotyczące poszczególnych podmiotów o podobnym profilu działalności, co umożliwia wyciąganie wniosków i pozycjonowanie własnego podmiotu na tle innych. Narzędzie jest szczególnie przydatne dla podmiotów związanych z zarządzaniem: samorządów, zarządów szpitali, przedsiębiorstw itp.

 

- udostępnianie danych statystycznych w formie outsourcingu treści (kontentu), z przeznaczeniem do prezentacji na stronach internetowych lub intranetowych klienta.

 

Proponowane usługi uzupełniają się z ofertą usług konsultingowych ekspertów współpracujących z naszym portalem, dzięki czemu klienci (głównie instytucjonalni) mogą skorzystać z fachowej, szybkiej i niedrogiej konsultacji w formie komentarza pisemnego lub nagrania audio/video.