+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie specjalistów do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 11.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto specjalistów do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Analitycy systemowi i programiści,
  • Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych.

 

Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

2  SPECJALIŚCI

21  SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH

213 Informatycy

2131 Projektanci i analitycy systemów komputerowych
213101 Administrator baz danych
213102 Administrator systemów komputerowych
213103 Analityk systemów komputerowych
213104 Inżynier systemów komputerowych
213105 Projektant systemów komputerowych
213190 Pozostali projektanci i analitycy systemów komputerowych

2132 Programiści
213201 Programista
213202 Projektant stron internetowych (webmaster)
213290 Pozostali programiści

2139 Informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani
213901 Administrator sieci informatycznej
213902 Inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
213903 Specjalista zastosowań informatyki
213990 Pozostali informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.