+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie pracowników usług osobistych

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 13.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto pracowników usług osobistych. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy,
  • Kucharze,
  • Kelnerzy i barmani,
  • Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni,
  • Gospodarze obiektów,
  • Pozostali pracownicy usług osobistych,
  • Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli,
  • Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni,
  • Pracownicy usług ochrony.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

5  PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY

51  PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I OCHRONY

511 Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy

5111 Stewardzi
511101 Stewardesa
511102 Steward statku morskiego
511190 Pozostali stewardzi

5112 Kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy
511201 Kierownik pociągu
511202 Konduktor
511203 Konduktor-konserwator kolei linowej
511204 Kontroler biletów
511205 Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych
511206 Rewizor pociągów
511290 Pozostali kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy

5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
511301 Pilot wycieczek
511302 Przewodnik turystyczny górski
511303 Przewodnik turystyczny miejski
511304 Przewodnik turystyczny terenowy
511390 Pozostali przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

512 Pracownicy usług domowych i gastronomicznych

5121 Pracownicy usług domowych i pokrewni
512101 Gospodyni
512102 Inspektor piętra hotelowego
512103 Intendent
512104 Prowadzący zakład hotelarski/gastronomiczny
512190 Pozostali pracownicy usług domowych i pokrewni

5122 Kucharze
512201 Kucharz
512202 Kucharz małej gastronomii
512203 Szef kuchni (kuchmistrz)
512290 Pozostali kucharze

5123 Kelnerzy i pokrewni
512301 Bufetowy (barman)
512302 Kelner
512390 Pozostali kelnerzy i pokrewni

513 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

5131 Opiekunki dziecięce
513101 Matka zastępcza
513102 Opiekunka dziecięca
513103 Opiekunka dziecięca domowa
513104 Asystent edukacji romskiej
513190 Pozostałe opiekunki dziecięce

5132 Pomocniczy personel medyczny
513201 Asystentka pielęgniarska
513202 Pomoc dentystyczna
513203 Sanitariusz szpitalny
513204 Zabiegowy balneologiczny
513290 Pozostały pomocniczy personel medyczny

5133 Pracownicy domowej opieki osobistej
513301 Opiekunka domowa
513302 Siostra PCK
513390 Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej

5139 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
513901 Laborant sekcyjny
513902 Pomoc farmaceutyczna
513903 Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
513904 Preparator medyczny
513990 Pozostali pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

514 Pozostali pracownicy usług osobistych

5141 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni
514101 Charakteryzator
514102 Fryzjer (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich)
514103 Kosmetyczka (zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych)
514104 Manikiurzystka
514105 Pedikiurzystka
514108 Wizażystka
514190 Pozostali fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

5142 Osoby do towarzystwa
514201 Hostessa
514202 Osoba do towarzystwa
514290 Pozostałe osoby do towarzystwa

5143 Pracownicy zakładów pogrzebowych
514301 Organizator usług pogrzebowych
514302 Żałobnik
514390 Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych

5144 Praktykujący niekonwencjonalne metody terapii
514401 Bioenergoterapeuta
514402 Biomasażysta
514403 Refleksolog
514490 Pozostali praktykujący niekonwencjonalne metody terapii

5149 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
514901 Astrolog
514902 Radiesteta
514903 Wróżbita
514990 Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

515 Pracownicy usług ochrony

5151 Strażacy
515101 Strażak

5152 Strażnicy w zakładach dla nieletnich
515202 Strażnik w zakładzie dla nieletnich

5153 Strażnicy ochrony kolei
515301 Funkcjonariusz straży ochrony kolei

5159 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
515901 Detektyw (prywatny)
515902 Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia)
515903 Ratownik górski
515904 Ratownik pokładowy
515905 Ratownik wodny
515906 Strażnik leśny
515907 Strażnik łowiecki
515908 Strażnik miejski
515909 Strażnik ochrony środowiska
515910 Strażnik pocztowy
515911 Strażnik rybacki
515912 Strażnik straży marszałkowskiej
515913 Ratownik morski (zawodowy)
515990 Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.