+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie sprzedawców i pokrewnych

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 14.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto sprzedawców i pokrewnych. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Pracownicy sprzedaży w sklepach,
  • Kasjerzy i sprzedawcy biletów,
  • Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
  • Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni.

Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

42  PRACOWNICY OBROTU PIENIĘŻNEGO I OBSŁUGI KLIENTÓW

421 Pracownicy obrotu pieniężnego

4211 Kasjerzy i sprzedawcy biletów
421101 Kasjer biletowy
421102 Kasjer handlowy
421103 Kasjer w przedsiębiorstwie
421190 Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów

4212 Kasjerzy bankowi i pokrewni
421201 Kasjer bankowy
421202 Kasjer walutowy
421203 Kontroler rozliczeń pieniężnych
421204 Skarbnik bankowy
421290 Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni

 


5  PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY

52  MODELKI, SPRZEDAWCY I DEMONSTRATORZY


522 Sprzedawcy i demonstratorzy

5221 Sprzedawcy i demonstratorzy
522101 Antykwariusz
522102 Bukieciarz
522103 Demonstrator wyrobów
522104 Ekspedient w punkcie usługowym
522105 Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej
522106 Księgarz (zawód szkolny: Technik księgarstwa)
522107 Sprzedawca
522190 Pozostali sprzedawcy i demonstratorzy

 

9  PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH

91  PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH

911 Sprzedawcy uliczni i pokrewni

9111 Sprzedawcy uliczni
911101 Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych
911102 Sprzedawca uliczny żywności
911190 Pozostali sprzedawcy uliczni

9112 Domokrążcy i sprzedawcy na telefon
911201 Domokrążca
911202 Sprzedawca na telefon

912 Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach

9121 Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach
912101 Czyściciel butów
912102 Rozlepiacz afiszy
912103 Zmywacz szyb samochodowych (uliczny)
912190 Pozostali czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.