+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie rolników, rybaków i pracowników gospodarki leśnej

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 14.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto rolników, rybaków i pracowników gospodarki leśnej. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Rolnicy produkcji roślinnej,
  • Hodowcy zwierząt,
  • Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • Robotnicy leśni i pokrewni,
  • Rybacy,
  • Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby,
  • Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby,
  • Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby,
  • Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

6  ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY

61  ROLNICY

611 Rolnicy produkcji roślinnej

6111 Rolnicy produkcji roślinnej
611101 Rolnik łąkarz
611102 Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
611103 Rolnik upraw mieszanych
611104 Rolnik upraw polowych
611190 Pozostali rolnicy produkcji roślinnej

612 Hodowcy zwierząt i pokrewni

6121 Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej
612101 Hodowca bydła
612102 Hodowca koni
612103 Hodowca owiec
612104 Hodowca trzody chlewnej
612105 Hodowca zwierząt futerkowych
612190 Pozostali hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

6122 Hodowcy drobiu
612201 Hodowca drobiu

6129 Hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
612901 Hodowca inwentarza mieszanego
612902 Hodowca jedwabników
612903 Hodowca ptaków
612904 Hodowca zwierząt domowych
612905 Hodowca zwierząt laboratoryjnych
612906 Opiekun dzikich zwierząt
612907 Pszczelarz
612908 Trener koni wyścigowych
612909 Treser psów
612990 Pozostali hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

613 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

6131 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
613101 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej* (zawód szkolny: Rolnik)

62  OGRODNICY

621 Ogrodnicy (zawód szkolny: Ogrodnik - obejmuje grupę średnią 621)

6211 Ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni
621101 Ogrodnik producent nasion
621102 Ogrodnik szkółkarz
621103 Ogrodnik - uprawa grzybów jadalnych
621104 Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych
621105 Ogrodnik - uprawa warzyw polowych
621106 Ogrodnik - uprawy pod osłonami
621107 Producent i zbieracz ziół
621190 Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni

6212 Ogrodnicy terenów zieleni
621201 Ogrodnik terenów zieleni
621202 Chirurg pielęgniarz drzew

6213 Ogrodnicy sadownicy i pokrewni
621301 Rolnik chmielarz
621302 Sadownik
621390 Pozostali ogrodnicy sadownicy i pokrewni

63  LEŚNICY I RYBACY

631 Robotnicy leśni i pokrewni

6311 Robotnicy leśni i pokrewni
631101 Drwal
631102 Robotnik leśny
631103 Wozak zrywkarz
631190 Pozostali robotnicy leśni i pokrewni

632 Rybacy śródlądowi (zawód szkolny: Rybak śródlądowy - obejmuje grupę średnią 632)

6321 Hodowcy ryb
632101 Rybak hodowca
632102 Rybak stawowy

6322 Rybacy śródlądowi gdzie indziej niesklasyfikowani
632201 Rybak śródlądowy (zbiorniki naturalne)

633 Rybacy morscy

6331 Rybacy morscy
633101 Rybak rybołówstwa morskiego

64  ROLNICY I RYBACY PRACUJĄCY NA WŁASNE POTRZEBY

641 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby

6411 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby
641101 Rolnik pracujący na własne potrzeby
641102 Rybak pracujący na własne potrzeby

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.