+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie robotników budowlanych i pokrewnych

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 14.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto robotników budowlanych i pokrewnych. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni,
  • Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni,
  • Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni,
  • Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy,
  • Monterzy elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
  • Monterzy.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

7  ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

71  GÓRNICY I ROBOTNICY BUDOWLANI

711 Górnicy i robotnicy obróbki kamienia

7111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
711101 Górnik eksploatacji podziemnej
711102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
711103 Wydobywca kruszywa i gliny
711190 Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

7112 Górnicy strzałowi
711201 Strzałowy

7113 Robotnicy obróbki kamienia
711301 Kamieniarz

712 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

7121 Murarze i pokrewni
712101 Monter kamiennych elementów budowlanych
712102 Murarz
712103 Zdun
712190 Pozostali murarze i pokrewni

7122 Betoniarze
712201 Betoniarz
712202 Betoniarz zbrojarz
712203 Palowniczy
712204 Zbrojarz
712290 Pozostali betoniarze

7123 Cieśle, stolarze budowlani i pokrewni
712301 Cieśla
712302 Stolarz budowlany
712303 Szkutnik
712390 Pozostali cieśle, stolarze budowlani i pokrewni

7124 Robotnicy budowy dróg i pokrewni
712401 Brukarz
712402 Monter nawierzchni kolejowej
712403 Toromistrz
712404 Układacz nawierzchni drogowych
712405 Dróżnik obchodowy
712406 Mostowniczy
712490 Pozostali robotnicy budowy dróg i pokrewni

7125 Robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni
712501 Meliorant
712502 Monter budownictwa wodnego
712590 Pozostali robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni

7129 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
712901 Konserwator budynków
712902 Montażysta dekoracji
712903 Monter konstrukcji budowlanych
712904 Monter rusztowań
712905 Renowator zabytków architektury
712906 Robotnik rozbiórki budowli
712990 Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

713 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

7131 Dekarze
713101 Dekarz

7132 Posadzkarze i pokrewni
713201 Glazurnik
713202 Parkieciarz
713203 Posadzkarz
713290 Pozostali posadzkarze i pokrewni

7133 Tynkarze i pokrewni
713301 Sztukator
713302 Tynkarz
713390 Pozostali tynkarze i pokrewni

7134 Monterzy izolacji
713401 Monter izolacji budowlanych
713402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych
713490 Pozostali monterzy izolacji

7135 Szklarze i pokrewni
713501 Monter/składacz okien
713502 Monter żaluzji
713503 Szklarz budowlany
713504 Szklarz pojazdów
713505 Witrażownik
713590 Pozostali szklarze i pokrewni

7136 Monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych (zawód szkolny: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych - obejmuje grupę elementarną 7136)
713601 Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
713602 Monter instalacji gazowych
713603 Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
713604 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
713605 Studniarz
713690 Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych

7137 Monterzy sieci komunalnych (zawód szkolny: Monter sieci komunalnych - obejmuje grupę elementarną 7137)
713701 Monter sieci cieplnych
713702 Monter sieci deszczownianych
713703 Monter sieci gazowych
713704 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
713790 Pozostali monterzy sieci komunalnych

7138 Monterzy systemów rurociągowych (zawód szkolny: Monter systemów rurociągowych - obejmuje grupę elementarną 7138)
713801 Monter rurociągów górniczych
713802 Monter rurociągów okrętowych
713803 Monter rurociągów przemysłowych
713890 Pozostali monterzy systemów rurociągowych

7139 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
713901 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
713990 Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

714 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

7141 Malarze budowlani i pokrewni
714101 Malarz budowlany
714102 Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych
714103 Malarz-tapeciarz
714190 Pozostali malarze budowlani i pokrewni

7142 Lakiernicy (zawód szkolny: Lakiernik - obejmuje grupę elementarną 7142)
714201 Lakiernik samochodowy
714202 Lakiernik wyrobów drzewnych
714203 Malarz lakiernik samolotowy
714204 Malarz lakiernik wyrobów metalowych
714290 Pozostali lakiernicy

7143 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
714301 Alpinista przemysłowy
714302 Czyściciel elewacji budowlanych
714303 Kominiarz
714304 Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli
714390 Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

 

724 Elektrycy (zawód szkolny: Elektryk - obejmuje grupę średnią 724)

7241 Elektromechanicy (zawód szkolny: Elektromechanik - obejmuje grupę elementarną 7241)
724101 Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych
724102 Elektromechanik pojazdów samochodowych*
724103 Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
724104 Elektromechanik urządzeń chłodniczych
724105 Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
724190 Pozostali elektromechanicy

7242 Elektromonterzy
724201 Elektromonter (elektryk) zakładowy
724202 Elektromonter lotniczy
724203 Elektromonter maszyn elektrycznych
724204 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
724205 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
724206 Elektromonter okrętowy
724207 Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych
724208 Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych
724209 Elektromonter taboru szynowego
724210 Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
724211 Elektromonter transformatorów
724212 Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
724213 Elektromonter urządzeń dźwignicowych (konserwator)
724214 Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
724215 Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra
724290 Pozostali elektromonterzy

7243 Elektrycy budowlani i pokrewni
724301 Elektromonter instalacji elektrycznych
724302 Elektromonter reklam świetlnych
724303 Elektromonter urządzeń oświetlenia teatralnego, filmowego i telewizyjnego
724390 Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni

7244 Monterzy linii elektrycznych
724401 Elektromonter linii kablowych
724402 Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć
724403 Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć
724404 Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
724405 Elektromonter sieci trakcyjnej
724490 Pozostali monterzy linii elektrycznych

725 Monterzy elektronicy i pokrewni

7251 Monterzy elektronicy (zawód szkolny: Monter-elektronik - obejmuje grupę elementarną 7251)
725101 Monter elektronik - aparatura medyczna
725102 Monter elektronik - aparatura pomiarowa
725103 Monter elektronik - elektroniczne instrumenty muzyczne
725104 Monter elektronik - elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
725105 Monter elektronik - instalacja anten
725106 Monter elektronik - naprawa sprzętu audiowizualnego
725107 Monter elektronik - sprzęt komputerowy
725108 Monter elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej
725109 Monter elektronik- urządzenia radiokomunikacyjne
725110 Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne
725111 Automatyk sterowania ruchem kolejowym
725112 Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra
725190 Pozostali monterzy elektronicy

7252 Monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (zawód szkolny: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - obejmuje grupę elementarną 7252)
725201 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
725202 Monter sieci telekomunikacyjnych
725290 Pozostali monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

7253 Monterzy mechatronicy
725301 Monter mechatronik

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.