+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie rzemieślników, robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 14.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto rzemieślników, robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Rzemieślnicy,
  • Robotnicy poligraficzni,
  • Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni,
  • Kowale, ślusarze i pokrewni,
  • Mechanicy maszyn i urządzeń.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

7  ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

72  ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ

721 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

7211 Formierze odlewniczy i pokrewni
721101 Brązownik
721102 Formierz odlewnik
721103 Ludwisarz
721104 Modelarz odlewniczy
721190 Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni

7212 Spawacze i pokrewni
721201 Lutowacz
721202 Spawacz ręczny gazowy
721203 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym
721204 Zgrzewacz
721290 Pozostali spawacze i pokrewni

7213 Blacharze (zawód szkolny: Blacharz - obejmuje grupę elementarną 7213)
721301 Blacharz lotniczy
721302 Blacharz okrętowy
721303 Blacharz samochodowy
721390 Pozostali blacharze

7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
721401 Monter kadłubów okrętowych
721402 Monter konstrukcji aluminiowych
721403 Monter konstrukcji stalowych
721404 Oczyszczacz konstrukcji stalowych
721490 Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

7215 Monterzy konstrukcji linowych
721501 Monter-konserwator kolei linowych
721502 Monter konstrukcji linowych stałych
721503 Monter wiertni
721504 Takielarz
721590 Pozostali monterzy konstrukcji linowych

7216 Nurkowie
721601 Nurek
721602 Płetwonurek ratownik
721690 Pozostali nurkowie

722 Kowale, ślusarze i pokrewni

7221 Kowale, hartownicy i pokrewni
722101 Hartownik
722102 Kowal
722103 Kowal wyrobów zdobniczych
722190 Pozostali kowale, hartownicy i pokrewni

7222 Ślusarze i pokrewni
722201 Eguterzysta
722202 Płatnerz
722203 Rusznikarz
722204 Ślusarz
722205 Ślusarz galanterii metalowej
722206 Ślusarz narzędziowy
722207 Traser
722290 Pozostali ślusarze i pokrewni

7223 Ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali (zawód szkolny: Operator obrabiarek skrawających - obejmuje grupę elementarną 7223)
722301 Frezer
722302 Strugacz
722303 Szlifierz metali
722304 Tokarz
722305 Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
722306 Wiertacz w metalu
722390 Pozostali ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali

7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
722401 Docieracz polerowacz
722402 Szlifierz ostrzarz
722490 Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali

723 Mechanicy maszyn i urządzeń

7231 Mechanicy pojazdów samochodowych (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych - obejmuje grupę elementarną 7231)
723101 Mechanik autobusów
723102 Mechanik ciągników
723103 Mechanik pojazdów jednośladowych
723104 Mechanik samochodów ciężarowych
723105 Mechanik samochodów osobowych
723190 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych

7232 Mechanicy statków powietrznych i pokrewni
723201 Mechanik lotniczy
723202 Układacz konserwator spadochronów
723290 Pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni

7233 Mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń (zawód szkolny: Mechanik-monter maszyn i urządzeń - obejmuje grupę elementarną 7233)
723301 Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
723302 Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
723303 Mechanik maszyn i urządzeń górniczych
723304 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
723305 Mechanik okrętowy
723306 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
723307 Mechanik silników spalinowych
723308 Mechanik urządzeń dźwignicowych (konserwator)
723309 Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
723310 Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
723311 Motorzysta statku morskiego
723390 Pozostali mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń

73  ROBOTNICY ZAWODÓW PRECYZYJNYCH, CERAMICY, WYTWÓRCY WYROBÓW GALANTERYJNYCH, ROBOTNICY POLIGRAFICZNI I POKREWNI

731 Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych

7311 Mechanicy precyzyjni (zawód szkolny: Mechanik precyzyjny - obejmuje grupę elementarną 7311)
731101 Grawer
731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
731103 Optyk mechanik
731104 Ortopeda mechanik
731105 Zegarmistrz
731190 Pozostali mechanicy precyzyjni

7312 Monterzy instrumentów muzycznych (zawód szkolny: Monter instrumentów muzycznych - obejmuje grupę elementarną 7312)
731201 Monter akordeonów
731202 Monter fortepianów i pianin
731203 Monter instrumentów dętych blaszanych
731204 Monter instrumentów lutniczych
731205 Monter instrumentów perkusyjnych
731206 Organomistrz
731290 Pozostali monterzy instrumentów muzycznych

7313 Jubilerzy, złotnicy i pokrewni
731301 Bursztyniarz
731302 Gemmolog
731303 Metaloplastyk
731304 Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych
731305 Szlifierz polerowacz wyrobów artystycznych
731306 Złotnik-jubiler
731390 Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni

732 Ceramicy, szklarze i pokrewni

7321 Formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni
732101 Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
732102 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych
732103 Formowacz ściernic
732104 Formowacz wyrobów ceramicznych
732105 Garncarz
732106 Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych
732107 Odlewnik wyrobów ceramicznych
732108 Sortowacz-brakarz ceramiki
732109 Szkliwierz ceramiki
732190 Pozostali formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni

7322 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
732201 Formowacz wyrobów szklanych
732202 Hutnik-dmuchacz szkła
732203 Krajacz szkła
732204 Polerowacz szkła ręczny
732205 Sortowacz-brakarz szkła
732206 Szlifierz polerowacz szkła optycznego
732207 Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego
732208 Szlifierz szkła płaskiego
732290 Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

7323 Grawerzy szkła i pokrewni
732301 Giloszer szkła
732302 Grawer szkła
732303 Rzeźbiarz szkła
732390 Pozostali grawerzy szkła i pokrewni

7324 Zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
732401 Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali
732402 Galwanizer
732403 Lustrzarz
732404 Pozłotnik
732405 Szyldziarz
732406 Zdobnik ceramiki
732407 Zdobnik szkła
732490 Pozostali zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

733 Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni

7331 Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni
733101 Fajkarz
733102 Pamiątkarz
733103 Rzeźbiarz w drewnie
733104 Wytwórca galanterii
733105 Wytwórca sztucznych kwiatów
733106 Zabawkarz
733190 Pozostali wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni

734 Robotnicy poligraficzni i pokrewni

7341 Składacze tekstów
734101 Komputerowy składacz tekstu
734102 Operator fotoskładu
734190 Pozostali składacze tekstów

7342 Odlewacze i galwanizerzy poligraficzni
734201 Galwanizer poligraficzny
734202 Odlewacz walców drukarskich
734203 Stereotyper
734290 Pozostali odlewacze i galwanizerzy poligraficzni

7343 Kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni
734301 Giloszer
734302 Grawer poligraficzny
734303 Kopista poligraficzny
734304 Moletownik
734305 Montażysta reprodukcyjny
734306 Retuszer poligraficzny
734307 Rysownik litograficzny
734308 Rytownik
734309 Trawiacz poligraficzny
734390 Pozostali kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni

7344 Fotografowie poligraficzni
734401 Fotograf poligraficzny
734402 Fotograf w drukarni filmowej (tkaniny)
734403 Operator skanerów formowych
734490 Pozostali fotografowie poligraficzni

7345 Introligatorzy (zawód szkolny: Introligator - obejmuje grupę elementarną 7345)
734501 Introligator galanteryjny
734502 Introligator poligraficzny
734590 Pozostali introligatorzy

7346 Drukarze sitodrukowi i pokrewni
734601 Drukarz sitodrukowy
734602 Drukarz tkanin

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.