+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie robotników w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 14.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto robotników w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni,
  • Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni,
  • Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni,
  • Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

7  ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

74  POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

741 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym

7411 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
741101 Garmażer
741102 Przetwórca ryb
741103 Rozbieracz-wykrawacz
741104 Rzeźnik wędliniarz
741105 Ubojowy
741190 Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni
741201 Cukiernik
741202 Karmelarz
741203 Piekarz
741290 Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni

7413 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
741301 Maślarz
741302 Serowar
741390 Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

7414 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
741401 Młynarz
741402 Przetwórca owoców i warzyw
741490 Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

7415 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
741501 Klasyfikator dziczyzny i ptactwa
741502 Klasyfikator jaj, drobiu i pierza
741503 Klasyfikator ryb
741590 Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni

742 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

7421 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
742101 Impregnator drewna
742102 Manipulant drewna okrągłego
742103 Mygłowacz
742104 Parzelniczy drewna
742105 Sortowacz materiałów drzewnych
742106 Suszarniowy drewna
742190 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

7422 Stolarze i pokrewni
742201 Bednarz
742202 Gięciarz drewna
742203 Kołodziej
742204 Stolarz
742205 Stolarz galanterii drzewnej
742206 Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych
742207 Stolarz meblowy
742208 Stolarz modelarz instrumentów muzycznych
742290 Pozostali stolarze i pokrewni

7423 Ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni
742301 Frezer drewna
742302 Pilarz
742303 Polerowacz wyrobów z drewna
742304 Strugacz drewna
742305 Szlifierz materiałów drzewnych
742306 Tartacznik
742307 Tokarz w drewnie
742308 Ustawiacz maszyn do obróbki drewna
742309 Wiertacz drewna
742390 Pozostali ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni

7424 Plecionkarze, szczotkarze i pokrewni
742401 Koszykarz-plecionkarz
742402 Łubiankarz
742403 Modelarz wyrobów plecionkarskich
742404 Sitarz
742405 Szczotkarz
742406 Trzciniarz
742490 Pozostali plecionkarze, szczotkarze i pokrewni

743 Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni

7431 Przygotowywacze włókna i przędzarze
743101 Przędzarz
743102 Przygotowywacz włókna
743190 Pozostali przygotowywacze włókna i przędzarze

7432 Tkacze, dziewiarze i pokrewni (zawód szkolny: Rękodzielnik wyrobów włókienniczych - obejmuje grupę elementarną 7432)
743201 Arkadownik
743202 Dziewiarz
743203 Koronkarka
743204 Plecionkarz
743205 Renowator tkanin unikatowych
743206 Tkacz
743290 Pozostali tkacze, dziewiarze i pokrewni

7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni
743301 Bieliźniarz
743302 Gorseciarka
743303 Kapelusznik-czapnik
743304 Krawiec
743305 Modystka
743306 Rękawicznik
743390 Pozostali krawcy, kapelusznicy i pokrewni

7434 Kuśnierze i pokrewni
743401 Kożusznik
743402 Kuśnierz
743490 Pozostali kuśnierze i pokrewni

7435 Krojczowie
743501 Krojczy

7436 Szwaczki, hafciarki i pokrewni
743601 Garderobiana
743602 Hafciarka
743603 Parasolnik
743604 Szwaczka
743605 Wytwórca abażurów
743606 Żaglownik
743690  Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni

7437 Tapicerzy i pokrewni
743701 Bieliźniarz-kołdrzarz
743702 Tapicer
743790 Pozostali tapicerzy i pokrewni

744 Robotnicy obróbki skóry

7441 Garbarze skór i pokrewni (zawód szkolny: Garbarz skór - obejmuje grupę elementarną 7441)
744101 Garbarz skór bez włosa
744102 Garbarz skór futerkowych
744103 Klasyfikator skór
744104 Konserwator skór surowych
744190 Pozostali garbarze skór i pokrewni

7442 Kaletnicy, rymarze i pokrewni
744201 Bandażysta ortopedyczny
744202 Kaletnik
744203 Rymarz
744290 Pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni

7443 Obuwnicy (zawód szkolny: Obuwnik - obejmuje grupę elementarną 7443)
744301 Cholewkarz
744302 Obuwnik miarowy
744303 Obuwnik ortopedyczny
744304 Obuwnik przemysłowy
744305 Szewc naprawiacz
744390 Pozostali obuwnicy

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.