+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie sprzedawców ulicznych, ładowaczy nieczystości i pozostałych wykonawców prac prostych

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 14.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto sprzedawców ulicznych, ładowaczy nieczystości i pozostałych wykonawców prac prostytch. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Pracownicy świadczący usługi na ulicach,
  • Sprzedawcy uliczni produktów nieżywnościowych,
  • Ładowacze nieczystości i pokrewni,
  • Pozostali pracownicy przy pracach prostych.

Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

9  PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH

91  PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH

911 Sprzedawcy uliczni i pokrewni

9111 Sprzedawcy uliczni
911101 Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych 
911102 Sprzedawca uliczny żywności 
911190 Pozostali sprzedawcy uliczni 

9112 Domokrążcy i sprzedawcy na telefon
911201 Domokrążca 
911202 Sprzedawca na telefon 

912 Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach

9121 Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach
912101 Czyściciel butów 
912102 Rozlepiacz afiszy 
912103 Zmywacz szyb samochodowych (uliczny) 
912190 Pozostali czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach 

915 Gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni

9151 Gońcy, bagażowi i pokrewni
915101 Bagażowy 
915102 Boy hotelowy 
915103 Dostawca potraw 
915104 Dźwigowy (windziarz) 
915105 Goniec 
915106 Konwojent 
915107 Noszowy 
915190 Pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni 

9152 Portierzy, woźni i pokrewni
915201 Bileter 
915202 Dozorca
915203 Parkingowy 
915204 Portier 
915205 Szatniarz 
915206 Woźny 
915290 Pozostali portierzy, woźni i pokrewni 

9153 Wybierający pieniądze z automatów, odczytujący liczniki i pokrewni
915301 Odczytywacz liczników 
915302 Wybieracz monet (żetonów) z automatów 
915390 Pozostali wybierający pieniądze z automatów, odczytujący liczniki i pokrewni 

916 Ładowacze nieczystości i pokrewni

9161 Ładowacze nieczystości
916101 Ładowacz nieczystości płynnych 
916102 Ładowacz nieczystości stałych 
916103 Sortowacz surowców wtórnych 
916190 Pozostali ładowacze nieczystości 

9162 Zamiatacze i pokrewni
916201 Robotnik placowy 
916202 Zamiatacz 
916290 Pozostali zamiatacze i pokrewni

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.