+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie pomocy domowych i sprzątaczek

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 14.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto pomocy domowych i sprzątaczek. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe,
  • Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze.

Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

92  ROBOTNICY POMOCNICZY W ROLNICTWIE, RYBOŁÓWSTWIE I POKREWNI

913 Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki

9131 Pomoce domowe i sprzątaczki
913101 Pomoc domowa 
913102 Sprzątacz domowy 

9132 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
913201 Łazienkowa 
913202 Palacz pieców zwykłych
913203 Pokojowa (w hotelu) 
913204 Pomoc kuchenna 
913205 Pomoc laboratoryjna 
913206 Salowa 
913207 Sprzątaczka 
913208 Szaleciarz 
913209 Wydawca posiłków 
913210 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
913211 Sprzątacz pojazdów 
913290 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 

9133 Praczki ręczne i prasowacze
913301 Maglarz 
913302 Praczka 
913303 Prasowaczka (ręczna) 
913390 Pozostałe praczki ręczne i prasowacze 

914 Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni

9141 Gospodarze budynków
914101 Gospodarz domu 
914102 Kościelny 
914103 Robotnik gospodarczy 
914190 Pozostali gospodarze budynków 

9142 Myjący pojazdy i szyby
914201 Czyściciel pojazdów 
914202 Operator myjni 
914204 Zmywacz okien (czyściciel szyb) 
914290 Pozostali myjący pojazdy i szyby

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.