+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie robotników pomocniczych

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 14.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto robotników pomocniczych. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie,
  • Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie,
  • Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle,
  • Robotnicy pomocniczy transportu i prac magazynowych,
  • Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

92  ROBOTNICY POMOCNICZY W ROLNICTWIE, RYBOŁÓWSTWIE I POKREWNI

921 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni

9211 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni
921101 Pomocniczy robotnik polowy
921102 Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt
921103 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni
921104 Pomocniczy robotnik szklarniowy
921190 Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni

9212 Robotnicy pomocniczy w leśnictwie
921201 Pomocniczy robotnik leśny

9213 Robotnicy pomocniczy w rybołówstwie i łowiectwie
921301 Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim
921302 Pomocniczy robotnik w łowiectwie

93  ROBOTNICY POMOCNICZY W GÓRNICTWIE, PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE

931 Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie

9311 Robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach
931101 Robotnik górniczy dołowy
931102 Robotnik naziemny (górnictwo)
931190 Pozostali robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach

9312 Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
931201 Kopacz
931202 Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)
931203 Robotnik drogowy
931204 Robotnik mostowy
931205 Robotnik torowy
931290 Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym
931301 Robotnik budowlany

932 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle

9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
932101 Konserwator części
932102 Liczarz
932103 Pakowacz
932104 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
932105 Robotnik przy myciu części i zespołów
932106 Sortowacz
932107 Wydawca materiałów
932108 Znakowacz wyrobów
932190 Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle

933 Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze

9331 Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze
933101 Dorożkarz
933102 Ładowacz
933103 Napełniający zbiorniki transportowe
933104 Robotnik magazynowy
933105 Robotnik na rampie
933106 Robotnik portowy (doker)
933107 Sztauer-trymer
933108 Tragarz
933109 Wagowy
933110 Węglarz
933111 Wozak
933190 Pozostali robotnicy pomocniczy transportu i tragarze

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.