+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie kierowców i operatorów pojazdów

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 15.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kierowców i operatorów pojazdów. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni,
  • Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli,
  • Kierowcy ciężarówek i autobusów,
  • Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni,
  • Marynarze i pokrewni.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

8  OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

83  KIEROWCY I OPERATORZY POJAZDÓW

831 Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni

8311 Maszyniści kolejowi i metra
831101 Kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM
831102 Maszynista pojazdu trakcyjnego
831103 Maszynista taboru pasażerskiego metra
831104 Pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego
831105 Kierowca drezyny i wózka motorowego
831106 Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra
831107 Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych
831190 Pozostali maszyniści kolejowi i metra

8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
831201 Dróżnik przejazdowy
831202 Dyżurny ruchu kolejowego
831203 Manewrowy
831204 Nastawniczy
831206 Operator pociągowy
831207 Rewident taboru kolejowego
831208 Zwrotniczy
831209 Dyspozytor ruchu metra
831210 Dyżurny ruchu i stacji metra
831211 Manewrowy metra
831212 Ustawiacz
831290 Pozostali dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

832 Kierowcy pojazdów

8321 Kierowcy samochodów osobowych
832101 Kierowca samochodu osobowego
832102 Taksówkarz
832190 Pozostali kierowcy samochodów osobowych

8322 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
832201 Kierowca autobusu
832202 Kierowca trolejbusu
832203 Motorniczy tramwaju

8323 Kierowcy samochodów ciężarowych
832301 Kierowca ciągnika siodłowego
832302 Kierowca samochodu ciężarowego
832390 Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych

833 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni

8331 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych rolniczych i leśnych
833101 Operator maszyn leśnych
833102 Operator maszyn ogrodniczych
833103 Operator maszyn rolniczych
833104 Kierowca ciągnika rolniczego
833190 Pozostali operatorzy pojazdów wolnobieżnych rolniczych i leśnych

8332 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
833202 Operator maszyn drogowych (zawód szkolny: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych)
833203 Operator maszyn i sprzętu torowego
833204 Operator sprzętu do robót ziemnych
833290 Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

8333 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
833301 Maszynista doku
833302 Maszynista górniczych maszyn wyciągowych
833303 Maszynista kolei linowych
833304 Operator dźwignic linotorowych
833305 Operator-mechanik wyciągarki szybowcowej
833306 Operator mostu zwodzonego
833307 Operator przenośników
833308 Operator suwnic (suwnicowy)
833309 Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni
833310 Operator urządzeń ładunkowych silosu
833311 Operator wieżowy przenośnika taśmowego
833312 Operator wywrotnic wagonowych
833313 Operator żurawia jezdniowego
833314 Operator żurawia wieżowego
833390 Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

8334 Operatorzy wózków podnośnikowych
833401 Kierowca operator wózków jezdniowych

834 Marynarze i pokrewni

8341 Marynarze i pokrewni
834101 Flisak-retman
834102 Latarnik
834103 Marynarz statku morskiego
834104 Marynarz w żegludze śródlądowej
834106 Przewoźnik żeglugi śródlądowej
834107 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
834190 Pozostali marynarze i pokrewni

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.