+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Osoby z orzeczoną niezdolnością do pracy

Kategorie: Pozostałe
Okres: 2008 - 2012
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 07.11.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Raport przedstawia liczbę osób z orzeczoną niezdolnością do pracy, która wyrażona jest za pomocą wskaźnika w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców poszczególnych województw.

Wskaźnik przedstawia liczbę orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy dla celów ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego podzieloną przez ludność w wieku produkcyjnym danego województwa. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat, zgodnie z terminologią ZUS.

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.