+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Liczba chorych i koszty leczenia w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (M08)

Kategorie: Pozostałe
Tagi: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, m08, nfz
Okres: 2008 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 25.02.2014
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Dane dotyczące chorobowości oraz kosztów leczenia oszacowane zostały na populację Polski na podstawie liczby osób, które uzyskały świadczenie z powodu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (M08). Dane pochodziły z losowo wyselekcjonowanej próby 30 tys. osób z każdego województwa, z bazy danych świadczeń wykonanych ze środków NFZ w latach 2008-2010.

Poniższy raport zawiera następujące dane:

  • Szacowana liczba chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (M08) w poszczególnych województwach i grupach wiekowych
  • Szacowany współczynnik chorobowości na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (M08) w pełnej populacji w poszczególnych województwach
  • Szacowana liczba osób chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (M08) na 100 tys. mieszkanców
  • Szacowane koszty świadczeń udzielonym chorym na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (M08) w poszczególnych województwach i grupach wiekowych

 

Wiedząc, że w całej populacji Polski tylko określony odsetek osób corocznie korzysta w usług finansowanych przez NFZ, dane dotyczące ludności Polski dostosowano do struktury wylosowanej próby (osób korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej  opłacanych przez NFZ). W tym celu skorzystano z danych zawartych w „Diagnozie Społecznej 2009” na temat częstości korzystania ze świadczeń NFZ populacji Polskiej według grup wieku. Na tej podstawie obliczono współczynnik chorobowości w pełnej populacji.

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.