+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Prognoza stanu ludności do 2050 roku

Kategorie: Stan i struktura ludności, Prognoza stanu ludności
Okres: 2010 - 2050
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 22.12.2015
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:
Raport jest darmowy bezterminowo.

Raport prezentuje dane dotyczące liczby ludności w Polsce według województw. Ukazane zostały dane historyczne (od 2010 r.) oraz prognozy do roku 2050 dla ogółu ludności zamieszkującej województwa, a także osobno dla kobiet i mężczyzn, w 10-letnich przedziałach wiekowych przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny.

Zaprezentowana w 2014 roku publikacja stanowiła kontynuację opracowań Głównego Urzędu Statystycznego poświęconych prognozom demograficznym. Poprzednia prognoza GUS, na lata 2008-2035 r., stała się nieaktualna ze względu na dynamiczne zmiany społeczno-ekonomiczne i kulturowe mające istotny wpływ na wzorce zachowań demograficznych i migracyjnych.

Prognoza przedstawiona w powyższym raporcie zawiera założenia i analizę przewidywanych trendów zmian w przebiegu procesów demograficznych (płodności i umieralności), kierunków i rozmiarów ruchów migracyjnych definitywnych oraz wyniki prognozy ludności do 2050 r. sporządzonej na podstawie przyjętych wariantów założeń.

W raporcie przedstawiono podział na funkcjonalne grupy wiekowe (przedprodukcyjny, produkcyjny mobilny oraz niemobilny, poprodukcyjny), a także dane na temat procentowego udziału tych grup w ludności województw. Wskaźnik ten pokazuje odsetek osób w danej grupie wiekowej w stosunku do liczby ludności zamieszkującej całe województwo. Procenty w grupie wiekowej kobiet i mężczyzn porównane są do liczby ludności województwa w obrębie danej płci.

Raport umożliwia obserwację trendów demograficznych na przestrzeni lat. Dzięki danym przedstawionym w 10-letnich grupach wiekowych, można dostrzec dynamikę starzenia się polskiego społeczeństwa. Prognozy pokazują, w jaki sposób będzie kształtowała się struktura demograficzna w Polsce do 2050 r.


Raport został opracowany na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz publikacji "Prognoza ludności na lata 2014-2050" wydanej w 2014 roku.

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.