+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Leczeni z powodu raka szyjki macicy (C53)

Kategorie: Rak szyjki macicy
Okres: 2005 - 2014
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 02.03.2016
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:
Raport jest darmowy bezterminowo.

Powyższy raport prezentuje dane obejmujące wszystkie pacjentki leczone na raka szyjki macicy w badanym okresie, niezależnie od czasu (roku) rozpoczęcia leczenia. Oznacza to, że dane dotyczą pacjentek poddanych świadczeniom związanym z rozpoznaniem C53, tj. badaniom diagnostycznym, podstawowej terapii, oraz tych, które zakończyły aktywną fazę leczenia i zostały poddane leczeniu uzupełniającemu, a także działaniom z zakresu nadzoru poterapeutycznego (follow-up) lub otoczone opieką paliatywną w danym roku.

 

W analizie wykorzystano dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące osób z potwierdzonym rozpoznaniem raka szyjki macicy, leczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w latach 2005–2014, niezależnie od daty rozpoznania. Dane zostały zaprezentowane również w formie wskaźnika w przeliczeniu na 100 tys. kobiet występujących w populacji poszczególnych województw.

 

 

Liczba pacjentek leczonych na raka szyjki macicy w latach 2005–2014 systematycznie rosła i w roku 2014 przekroczyła poziom 24 700, podczas gdy w roku 2005 notowano ich 14 381 (wzrost o 71,9%). Średni roczny przyrost liczby leczonych w badanym okresie wyniósł 6,23% (blisko 1 150 kobiet). Największą liczbę pacjentek w 2014 roku zaobserwowano w województwie mazowieckim (3 439 kobiet), a najmniejszą w opolskim (604 kobiety).
Wśród leczonych najliczniejszą grupę stanowiły pacjentki w wieku 55–59 lat, których odsetek w 2014 roku wyniósł 16,25% (4 018 kobiet), podczas gdy 9 lat wcześniej opieką zdrowotną w największym stopniu objęto pacjentki między 45. a 49. rokiem życia.
W ślad za rosnąca liczbą leczonych, wzrósł również współczynnik leczonych na raka szyjki macicy. W okresie 2005–2014 średni przyrost leczonych przypadających na 100 tys. kobiet wyniósł ponad 70% w kraju. Największą różnicę zaobserwowano w województwie lubelskim, gdzie współczynnik wzrósł niemal o 110% w latach 2005–2014. W tym okresie leczono średnio 101,23/100 tys. kobiet na raka szyjki macicy w Polsce. W 2014 roku najwyższy poziom współczynnika odnotowano w województwie podlaskim, gdzie leczono 168,32/100 tys kobiet. Na drugim biegunie znalazło się województwo podkarpackie, gdzie współczynnik liczby leczonych był równy 100,23/100 tys. kobiet. Średnio na raka szyjki macicy leczono 124,51/100 tys. kobiet w 2014 roku.

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.