+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Prognozy liczby leczonych z powodu raka szyjki macicy (C53)

Kategorie: Pozostałe
Okres: 2005 - 2030
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 25.03.2016
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:
Raport jest darmowy bezterminowo.

W raporcie przedstawiono prognozy liczby leczonych z powodu raka szyjki macicy (C53).

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o trendy demograficzne i epidemiologiczne. Dane dotyczące liczby leczonych w latach 2005-2014 pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane odnoszące się do rzeczywistej populacji pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Prognoza liczby ludności do 2030 roku została przygotowana przez Główny Urząd Statystyczny.

Prognozę liczby nowych przypadków leczonych przygotowano według 2 modeli:

  1. Model PREDAAAP
  2. Trend liniowy dla poszczególnych kohort wiekowych

 

Projekcję PREDAAAP oparto na algorytmie opracowanym przez Hakulinena i Dybę. Metoda ta została zaproponowana do obliczenia przybliżonych projekcji dla liczby przypadków i zachorowalności standaryzowanej do wieku przy założeniu, że liczba zachorowań w warstwach wieku ma rozkład Poissona lub extra–Poissona.

Algorytm może być stosowany do przewidywania występowania przypadków nowych zachorowań na nowotwory, a także inne choroby niezakaźne. Metoda została zastosowana w pakiecie oprogramowania jako proste, liniowe i multiplikatywne modele dla grup wiekowych/kohort, które są najczęściej przydatne w kontekście przewidywania.

Obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu Stata i makra udostępnionego przez autorów metody na stronie internetowej The European Network of Cancer Registries.

W raporcie zaprezentowano model PREDAAAP opisany wzorem:

case(i,t) = popu(i,t)*(alpha(i) + beta(i)*t)

gdzie:

case(i,t) – liczba zachorowań w grupie (i) w okresie (t)

t –czas.

 

 

Trend liniowy dla poszczególnych kohort wiekowych jest wykorzystywany do szacowania wskaźników demograficznych i epidemiologicznych, klasyfikowanych w przedziałach wiekowych, na podstawie danych z odpowiednio długiego okresu. Przewiduje wartość przyszłą na podstawie dostępnych wartości istniejących. Zastosowany model wykorzystuje regresję liniową dla poszczególnych kohort, a suma prognozowanych wielkości w poszczególnych kohortach stanowi prognozę dla całej populacji.

 

W celu porównania prognozowanych zmian w epidemiologii i demografii w interaktywnych raportach (w serwisie www.dane-i-analizy.pl) dotyczących liczby nowych leczonych oraz liczby leczonych na raka szyjki macicy, zaprezentowano oddzielnie prognozę liczby ludności w Polsce do 2030 roku wykonaną przez Główny Urząd Statystyczny.

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.