+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Odpady (bez odpadów komunalnych)

Kategorie: Pozostałe
Okres: 2010 - 2015
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 26.08.2019
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Powyższy raport dotyczy wytworzonych odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych).

Dane zawarte w raporcie prezentują i porównują sytuację poszczególnych województw w latach 2010-2015.

Wskaźniki użyte w raporcie:

  • liczba zakładów wytwarzających i składujących odpady,
  • odpady wytworzone i składowane (w tys. t.)
  • powierzchnia terenów składowania odpadów (ha).
Raport sporządzony na podstawie danych Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD).
* Od 2014 roku dane dotyczące odpadów wytworzonych - poddanych odzyskowi oraz wytworzonych - unieszkodliwionych mogą być nieporównywalne z danymi za lata poprzednie ze względu na zmianę podejścia przy klasyfikowaniu odpadów wytworzonych i wyodrębnieniu sposobu zagospodarowania tych odpadów jako przekazane innym odbiorcom.

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.