+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wskaźniki obciążenia demograficznego

Kategorie: Demografia
Okres: 2002 - 2013
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 28.08.2019
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Powyższy raport dotyczy wskaźników obciążenia demograficznego wg miejsca zamieszkania (ogółem, miasto, wieś) .
Dane zawarte w raporcie prezentują i porównują sytuację poszczególnych województw w latach 2010-2015.
Wskaźniki użyte w raporcie:
  • Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym,
  • Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym,
  • Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym.
Raport sporządzony na podstawie danych Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD).

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.