+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Urodzenia

Kategorie: Demografia
Okres: 2010 - 2017
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 28.08.2019
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Powyższy raport dotyczy urodzeń.

Dane zawarte w raporcie prezentują i porównują sytuację poszczególnych województw w latach 2010-2017.

Wskaźniki użyte w raporcie:

  • Urodzenia żywe ogółem,
  • Urodzenia żywe - chłopcy,
  • Urodzenia żywe - dziewczynki,
  • Urodzenia żywe na 1000 ludności,
  • Urodzenia pozamałżeńskie w % urodzeń żywych,
  • Współczynnik dzietności ogólnej,
  • Współczynnik reprodukcji brutto,
  • Mediana wieku (wiek środkowy) matek, które urodziły dziecko w danym roku,
  • Mediana wieku (wiek środkowy) matek w momencie urodzenia pierwszego dziecka.

Raport sporządzony na podstawie danych Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD).

 

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.