+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Kategorie: Pozostałe
Okres: 2004 - 2011
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 18.09.2019
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Powyższy raport dotyczy kart EKUZ oraz zwrotów kosztów leczenia.

Dane zawarte w raporcie prezentują i porównują sytuację poszczególnych województw w latach 2004-2011.

Wskaźniki użyte w raporcie:

  • liczba wydanych zaświadczeń oraz kart EKUZ,
  • liczba oraz wartość złożonych wniosków o zwrot kosztów leczenia,
  • liczba oraz wartość zrealizowanych refundacji,
  • liczba osobomiesięcy przedstawionych Polsce przez inne kraje do rozliczenia oraz liczba osobomiesięcy przedstawionych innym krajom przez Polskę do rozliczenia,
  • liczba wydanych oraz liczba ważnych poświadczeń* w danym roku.

*potwierdzających prawo do świadczeń osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA zamieszkujących na terenie Polski z uwzględnieniem między innymi rodzaju zarejestrowanego dokumentu uprawniającego i państwa wystawiającego dokument.

Raport sporządzony na podstawie danych NFZ.

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.