+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Przyrost naturalny w Polsce wg wojewodztw

Kategorie: Demografia
Okres: 1995 - 2022
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 16.03.2024
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:
Raport jest darmowy bezterminowo.

Raport prezentuje ruch naturalny w Polsce w latach 1995–2022 wg płci i województw, w formie interaktywnej mapy z wykresami.

Dane obejmują:

  • liczbę urodzeń żywych w województwach wg płci (ogółem, mężczyźni, kobiety)
  • liczbę zgonów w województwach wg płci (ogółem, mężczyźni, kobiety)
  • liczbę zgonów niemowląt w województwach wg płci (ogółem, mężczyźni, kobiety)
  • przyrost naturalny w województwach wg płci (ogółem, mężczyźni, kobiety)
  • współczynnik urodzeń w województwach wg płci (ogółem, mężczyźni, kobiety) na 1 tys. ludności
  • współczynnik zgonów w województwach wg płci (ogółem, mężczyźni, kobiety) na 1 tys. ludności
  • współczynnik zgonów niemowląt w województwach wg płci (ogółem, mężczyźni, kobiety) na 1 tys. urodzeń żywych
  • współczynnik przyrostu naturalnego w województwach wg płci (ogółem, mężczyźni, kobiety) na 1 tys. ludności
  • współczynnik płodności w województwach na 1 tys. kobiet w wieku rozrodczym (wyrażający liczbę dzieci urodzonych w danym okresie przypadającą na 1 tys. kobiet w wieku rozrodczym 15 lat–49 lat)
  • współczynnik dzietności w województwach w latach 2002–2022 (wyrażający liczbę dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego 15 lat–49 lat).

Obok interaktywnej mapy, raport zawiera wykresy przedstawiające uporządkowane wartości danych w województwach wraz z linią trendu wyznaczoną wartością danych poszczególnych lat.

Raport sporządzono na podstawie danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.