+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Dane finansowe szpitali w Polsce

Kategorie: Finanse szpitalne
Tagi: finanse, szpitale
Okres: 2007 - 2011
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 22.10.2012
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku instruktażowego. Kliknij tutaj

 

Raport prezentuje informacje na temat danych finansowych 550 polskich placówek ochrony zdrowia, które zostały zaczerpnięte z dostępnych sprawozdań finansowych, publikowanych w "Monitorze Polski B" przez poszczególne jednostki. Podmioty, których dotyczy raport to głównie szpitale, uzdrowiska i sanatoria, a także spółki zajmujące się działalnością leczniczą.

 

W raporcie zawarte zostały następujące informacje:

1. Dane finansowe

 • Przychody (w tys. zł)
 • Zysk (strata) z działalności operacyjnej (w tys. zł)
 • Aktywa razem (w tys. zł)
 • Kapitał własny (w tys. zł)
 • Amortyzacja (w tys. zł)


2. Wskaźniki finansowe (wyliczone na podstawie powyższych danych):
 • Dynamika przychodów (Przychód z roku bieżącego/Przychód z roku poprzedniego)
 • Produktywność aktywów (Przychody z roku bieżącego/Aktywa)
 • EBITDA (Zysk z działalności operacyjnej+amortyzacja)
 • Ryzyko likwidacji (Kapitał własny/Aktywa)
 • Rotacja zapasów (w dniach) (zapasy x liczba dni badanego okresu/koszty operacyjne)
 • Stopa zadłużenia (zobowiązania ogółem/pasywa ogółem)


Raport przedstawia także informacje na temat wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczonych na świadczenia zdrowotne w poszczególnych województwach. Kwoty wydatków pokazano zarówno w tysiącach złotych, jak i w przeliczeniu na jednego mieszkańca w danym województwie.


Wyodrębniono następujące obszary wydatków, które zostały ujęte w planach finansowych oddziałów wojewódzkich NFZ:
 • świadczenia zdrowotne ogółem
 • podstawowa opieka zdrowotna
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • leczenie szpitalne
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • rehabilitacja lecznicza
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
 • opieka paliatywna i hospicyjna
 • leczenie stomatologiczne
 • lecznictwo uzdrowiskowe
 • pomoc doraźna i transport sanitarny
 • profilaktyczne programy zdrowotne finansowane ze środków własnych NFZ
 • świadczenia zdrowotne finansowane odrębnie
 • zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne
 • refundacja leków
 • rezerwa na koszty świadczeń zdrowotnych w ramach migracji ubezpieczonych
 • świadczenia zdrowotne z lat poprzednich

 

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.